external image 18433-Clipart-Illustration-Of-An-Orange-Businessman-Standing-Beside-A-Rotary-Card-File-With-Blank-Index-Cards.jpg

Com Inserir un vídeo des de Youtube a un Power Point

external image mpegwiz_box.jpg
La inclusió de contingut multimèdia a les presentacions en Power Point és un recurs molt útil i atractiu, aportant qualitat i funcionalitat als nostres projectes. Però tot i ser una aplicació força competitiva, Powerpointpresenta un inconvenient o, més aviat, una falta d'optimització per a tot el contingut disponible a Internet, ja que el contingut multimèdia inserit s'ha de treballar de manera local: es a dir, que a l'hora d'executar la presentació, els vídeos o altres arxius multimedia incrustats han d'estar en el mateix equip.
En el cas dels vídeos allotjats al Youtuve, Powerpoint incorpora una funcionalitat que ens permetrà incrustar-los des del mateix lloc de YouTube. Com veureu, es tracta de manipular de manera senzilla la programació d'una de les macros que el programa ens ofereix al menú "programació" (que normalment no ve activat per defecte).

He confeccionat un tutorial detallat i molt visual dels diferents mètodes per incloure vídeos a les presentacions , dedicant especial atenció a la inserció de vídeos del YouTube en les diapositives.
Inserint els vídeos que estan penjats a Internet, podreu enviar presentacions per correu electrònic, transportar-les a un pen sense necessitat de portar gravat en local el material multimèdia ( vídeos, en aquest cas).

Jordi Bermúdez Martos